Prednášajúci

Piatym ročníkom konferencie EnergyCamp 2017 Vás budú sprevádzať najlepší odborníci vo svojich odboroch.

(podľa abecedy)

Ing. Ján Babinský
Hoval SK spol. s r. o.

LinkedIn Profil

Narodil sa v roku 1986. Od ukončenia štúdia na Stavebnej fakulte STU v Bratislave so zameraním na TZB v roku 2010 pôsobí v spoločnosti Hoval SK spol. s r. o. ako osoba zodpovedná za predaj tepelnej techniky v Bratislave a západnom Slovensku a technická podpora pre Českú republiku a Slovensko v oblasti vzduchotechniky.

Ing. Milan Bartoš
Bratislavská teplárenská, a.s.
Riaditeľ sekcie riacenia výroby

Pracovník úseku výroby a dodávky tepla v Západoslovenských energetických závodoch, neskôr Bratislavskej teplárenskej, a.s. od roku 1985. Absolvent SVŠT Strojnícka fakulta, Katedra tepelných a jadrových energetických strojov a zariadení. Práca na pozíciách dispečer teplárenských sústav, vedúci prevádzky, vedúci poruchovej služby, vedúci odboru dispečerského riadenia, riaditeľ sekcie riadenia výroby

Marek Boskovič
ENGIE Services a.s.
Projektový manažér senior, Divízia Development

LinkedIn Profil

V roku 1990 ukončené štúdium na SOŠ Dopravná  v Bratislave,  odbor strojárstvo. Správa nehnuteľností so zameraním na priemyselnú výrobu, hotely, administratívu, obchodné centrá, byto fond. Od roku 2006 výkon technického stavebného dozoru – výstavba budov  a priemyselných objektov tlačiarenského a potravinárskeho priemyslu. Analýza a vyhodnotenie energetických dát. Od roku 2015 revízny technik plynových a tlakových zariadení. V súčasnosti  pracujem v spoločnosti Engie v divízii rozvoja a inovácií. Venujem sa zavádzaniu inovácií v oblasti FM správy nehnuteľností.

Mgr. Andrea Čarabová
Svet zdravia, a.s.
Manažér prevádzky

LinkedIn Profil

Od roku 1999 sa venuje oblasti FM. Má skúsenosti s riadením sieťových projektov v oblasti FM, so zavedením a riadením outsourcing-u v oblasti FM, skúsenosti s efektívnym nastavovaním procesov zameraných na znižovanie prevádzkových nákladov ako aj z implementácie riešení zameraných na šetrenie energií. Pracovala vo VUB, a.s. na pozícii riaditeľky odboru Správy budov a investícii a vo firme Amirea, s.r.o. ako konzultant a školiteľ. Od marca 2015 pracuje v spoločnosti Svet zdravia, a.s. kde je zodpovedná za oblasť riadenia prevádzky 16 nemocníc.

Ing. Juraj Dudáš
UAVONIC s.r.o.
Technický riaditeľ

LinkedIn Profil

Technický riaditeľ spoločnosti UAVONIC, ktorá je na slovenskom trhu lídrom v poskytovaní industriálnych služieb založených na technológii UAV (Unmanned Aerial Vehicles). Vyštudoval VUT v Brne a jeho celoživotnou záľubou je letectvo. Patrí do skupiny nadšencov, ktorí zakladali UAV odvetvie na Slovensku a stal sa jedným z prvých oficiálne licencovaných pilotov UAV.

Ing. Ladislav Dzuro
Grundfos s.r.o.
Obchodný manažér TZB

Vyštudoval Technickú Univerzitu v Košiciach, Katedra Materiálov a Technológií. V oblasti čerpacej techniky pôsobí od roku 1993. V súčasnosti pôsobí ako Obchodný manažér TZB v spoločnosti Grundfos od roku 2008, so zameraním sa na TZB.

Mag. Christian Engel
Thermaflex
Business Development Director District Energy & Renewables

Born 1957 Vienna. Master Thesis: Energy Analysis of building materials. Working since 30+ years in close cooperation with European Energy Provider. 8 years Managing Director of a Joint Venture between an Energy company and a plastic pipe producer (Energie Steiermark and PIPELIFE). Today international Business Development Director District Energy & Renewables at THERMAFLEX Group. Board Member of Euroheat & Power. Member of CEN 107, WG 10 „flexible pre-insulated pipes“ and WG 14 „district cooling pipes“. Main Target: To develop energy efficient, sustainable, fast and secure solutions for low temperature District Heating & Cooling Networks.

Ing. Dušan Gredecký
VSE a.s., člen innogy Slovensko, s.r.o.
Manažér HVAC

Ing. Dušan Gredecký absolvent Technickej Univerzity v Košiciach v odbore Tepelná Energetika.  V súčasnosti pracuje ako manažér HVAC vo VSE a.s.

Radim Hečko
IMI Hydronic Engineering – Slovenská republika
Projektový manažer

LinkedIn Profil

Projektový manažer společnosti IMI Hydronic Engineering, specializuje se na hydraulické vyvážení a regulaci vytápěcích a chladích systémů včetně zařízení pro udržování tlaku a odplyňování vody. V oboru působí již 25 let a podílel se na mnoha významných projektech v Čechách, na Slovensku i v zahraničí.

Mgr. Matúš Izakovič
ESM YZAMER s.r.o.

LinkedIn Profil

Vizionár a riaditeľ technického vývoja v spoločnosti ESM YZAMER, energetické služby a monitoring, http://www.yzamer.sk. Jeho špecilizáciou je virtualizácia IT, softvérový vývoj a management technológií smart metering systémov Heat2go, http://www.heat2go.sk a IP komunikácia technológií. Vyštudoval kombináciu IT, počítačových sietí a marketingu, čo sa odzrkadluje na technológiách ktoré vytvára. Je vášnivým cestovateľom a vo voľnom čase obľubuje snowboard a tvorbu hudby. Angažuje sa v oblasti IT bezpečnosti a internetovej neutrality.

Peter Korenko
AquaCity Poprad
Vedúci PTÚ / Energetik

Ing. Ľubomír Koršepa
Viessmann, s.r.o.

LinkedIn Profil

Vyštudoval Tepelnú energetiku na STU SjF v Bratislave. Od roku 2003 pôsobí vo firme Viessmann s.r.o. www.viessmann.sk na oddelení Priemyselná energetika a projekty. Realizuje projekty s inštaláciami kogeneračných jednotiek, parných kotlov, horúcovodných kotlov, teplovodných kotlov s výkonmi do 120 MW a s využívaním tepla z rôznych nosičov energie.

Ing. Pavol Kosa
Národná energetická spoločnosť, a.s.
Generálny riaditeľ

V podstate od 15 roku života stále v energetike od elektroenergetiky cez plynárenstvo až po prierezové energetické pele mele v SIEA. Pod dlhoročnom pôsobení vo verejnej službe (23 rokov v SIEA) v roku 2014 odchod do súkromného sektoru, stále však v energetike, teraz rozšírené o aspekt vplyvu energetických zdrojov na životné prostredie. Hlavné odborné zameranie na energetické audity, prípadové štúdie, štúdie realizovateľnosti a pod.

Ing. Patrik Laca
Oventrop GmbH & Co. KG

Odborný technik firmy Oventrop (10 rokov), školenia a prednášky, technické poradenstvo, projekcia

Ing. Peter Lukošík
CityEnergy s.r.o.
Projektový manažér EM a EPC

LinkedIn Profil

V období 1983 – 2008 pracoval v USS Košice od pozície elektrikár až po vedúceho úseku elektroúdržby. 2012 – 2013 AB Facility na pozícii projektového manažéra pre EM a EPC. 1.1.2014–31.7. 2014 Cofely a.s. na pozícii projektového manažéra pre EM a EPC. Od 8/2014 doteraz SZČO a konateľ CityEnergy s.r.o.

Ing. Vlastimil Mäčko
ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG
Obchodný riaditeľ

Ing. Vlastimil Mäčko, ARI-Aramturen Albert Richter GmbH & Co. KG, Obchodný riaditeľ spoločnosti  ARI-Armaturen, ktorá je jedným z najväčších výrobcov priemyselných armatúr v Európe. V spoločnosti pracuje 14 rokov. Vyštudoval VŠST, odbor strojárenská technológia Liberec.

Ing. Miroslav Obšívaný
SZVT, STEFE Martin, a.s.
Predseda predstavenstva SZVT, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ STEFE Martin, a.s.

Narodil sa 15. 7. 1955 v Žiline. V roku 1974 ukončil štúdium na Strednej priemyselnej škole v Žiline a v roku 1979 bol promovaný na inžiniera na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Absolvoval postgraduálne právne štúdium na právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach Od roku 1989 pracuje v oblasti výroby a dodávky tepla, a to ako riaditeľ PBH, š. p., Martin a neskôr od roku 1992 ako generálny riaditeľ v súkromnej spoločnosti Martico s. r. o. V roku 2000 bola v Martine založená nová akciová spoločnosť so strategickým investorom Steirische Fernwärme GmbH z Grazu (dnes STEFE SK, a.s.) s hlavnou činnosťou výroba a dodávka tepelnej energie na území mesta Martin -  STEFE Martin, a.s. a v nej vykonáva funkciu predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa. V roku 1998  bol spoluzakladateľom  záujmového združenia – Slovenský zväz výrobcov tepla / SZVT/ a do dnešného dňa tam vykonáva funkciu predsedu predstavenstva. Je zároveň členom Energetickej komisie pri Výbore pre hospodársku politiku NR SR.

Ing. Gabriel Oravec
CHASTIA s.r.o.
Projektový manažér

LinkedIn Profil

Po ukončení štúdia na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave pracoval na pozícii energetik - analytik v spoločnosti Dalkia a.s., kde mal na starosti analýzy a vyhodnotenia zdrojov tepla za mesto Poprad. Od roku 2011 pracuje pre spoločnosť CHASTIA s.r.o. ako projektový manažér, kde sa venuje hlavne zákazníkom z oblasti výroby a distribúcie tepla.

Ing. Milan Orlovský, MBA
KOOR s.r.o.
Konateľ, zodpovedný za obchod a financie

Po skončení vysokej školy technického smeru pôsobil v spoločnosti zaoberajúcej sa dovozom a distribúciou elektroniky. V roku 2010 spolu s Branislavom Koreňom založili spoločnosť KOOR, s.r.o. ktorá je jedná z popredných ESCO spoločností na Slovenskom trhu. 

Ing. Ján Sadlek
Veolia Energia Slovensko, a.s.
Expert pre kľúčové projekty

Pracovník technického riaditeľstva spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s. Absolvent SVŠT Strojnícka fakulta, Katedra tepelných a jadrových energetických strojov a zariadení. Od r. 1992 postupne pracoval v spoločnostiach Západoslovenské energetické závody, Bratislavská teplárenská, Trnavská teplárenská a v skupine Veolia Energia Slovensko na rôznych technických a manažérskych pozíciách v oblasti technického rozvoja a investícií. V súčasnosti zastáva pozíciu experta pre kľúčové projekty. Skúsenosti so strategickým riadením, riadením energetických projektov, obchodom, marketingom,tvorbou, energetických koncepcií, auditov a certifikáciou budov. Práca v záujmových združeniach, technických a legislatívnych pracovných skupinách.

Ing. František Sás
ENGIE Services a.s.
Riaditeľ úseku energetického kontrollingu a podporných činností

LinkedIn Profil

Vyštudoval strojnícku fakultu Žilinskej univerzity. Od ukončenia štúdia v roku 1997 pôsobí v oblasti energetiky v spoločnosti Comeron SPS, spol. s.r.o. V súčasnosti pracuje ako riaditeľ úskeku energetického kontrolingu a podporných činností v spoločnosti ENGIE Services a.s.

Ing. Peter Šiška
Engul, s.r.o.
Obchodný riaditeľ

Absolvent Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline – 1991, odbor oznamovacia a zabezpečovacia technika v doprave, v oblasti elektrických zdrojových agregátov a kogeneračných jednotiek pracuje od rolu 1996, pôsobil v pozíciách: vedúci odboru prípravy výroby elektrických zdrojových agregátov, spolu zakladal výrobu kogeneračných jednotiek ako vedúci odboru aplikácií kogeneračných jednotiek, obchodný riaditeľ Engul, s.r.o. od 2013, má skúsenosti z práce na pozíciách projektového manažéra generálneho dodávateľa pri projektoch s kogeneračnými jednotkami.

Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová CSc.
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Riaditeľka odboru Sekcie energetických činností

LinkedIn Profil

Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc. ukončila vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa na Ingenieurhochschule Zittau v odbore energetické zariadenia. Takmer15 rokov sa venovala projektovej činnosti v oblasti automatizovaných systémov riadenia v energetike. Od konca roku 2001 je zamestnaná na Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre, kde sa zaoberá legislatívnou, metodickou a vzdelávacou činnosťou.

Ing. Stanek Igor
CHASTIA s.r.o.
konateľ, softvérový architekt

LinkedIn Profil

Zakladateľ a konateľ softvérovej spoločnosti CHASTIA s.r.o., www.chastia.com. V spoločnosti CHASTIA s.r.o. sa zaoberá návrhom architektúry informačného systému Chastia FM a Chastia Helpdesk a odborne sa špecializuje na správu majetku - Property a Facility Management.

Od roku 2002 prevádzkovateľ prvého slovenského internetového portálu pre vývojárov na platforme Microsoft www.vyvojari.sk (predtým www.aspnet.sk). Vyštudoval softvérové inžinierstvo na ČVUT v Prahe, kde pôsobil ako Microsoft Student Partner. 10 rokov ocenený spoločnosťou Microsoft ako Microsoft Most Valuable Professional (MVP profil) v oblasti webového vývoja. Venuje sa prednášaniu vývojárskych tém v rámci združenia WUG.sk alebo na rôznych seminároch a konferenciách. Blog: blog.vyvojari.sk/spigi, www.spigi.sk, prípadne twitter.com/spigi.

Ing. Stanek Ján
TERMOKLIMA s.r.o., CHASTIA s.r.o.
konateľ

Spoluzakladateľ a konateľ spoločností CHASTIA s.r.o. a TERMOKLIMA s.r.o. v Poprade. V rokoch 1989-1993 pracoval ako projektant pre plynárenské a ropné technológie v spoločnosti Naftoprojekt Poprad. Od roku 1994 pracuje ako konateľ a vedúci projektant v spoločnosti TERMOKLIMA s.r.o. pre projektovanie technických zariadení budov, s orientáciou najmä na centralizované zásobovanie teplom. Metodicky sa od začiatku podieľal na vzniku softvérového riešenia Chastia FM. Od roku 2004 je konateľom spoločnosti CHASTIA s.r.o., kde v súčasnosti pôsobí najmä v oblasti vývoja softvérových riešení pre výrobcov a distribútorov tepla.

Ing. Jozef Švagerko
Mesto Poprad
Primátor Mesta Poprad

Mgr. Igor Wzoš
Mesto Poprad
1. viceprimátor

Vyštudovaný sociológ a nadšenec pre smart technológie.1. zástupca primátora mesta Poprad, poslanec mestského zastupiteľstva, poslanec VÚC Prešov, člen Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry. V rámci mesta Poprad sa venuje energetike, smart city a školstvu. Stál pri zrode Popradskej energetickej spoločnosti  a združenia Slovak Smart City Cluster. Spoluautor Programu rozvoja mesta Poprad s výhľadom do roku 2040.

Ing. Jerzy Zielasko
KELVIN Sp. z o.o.

LinkedIn Profil

Jerzy Zielasko. Místopředseda představenstva polské firmy Kelvin. Energetik. 27 let spojen s polským teplárenstvím. Podílel se na mnoha projektech modernizace a rozvoje v odvětví vytápění: od návrhu a konstrukce předizolovaných sítí a uzlů k zavádění moderních systémů řízení a optimalizace topných systémů. Propagátor nových informačních systémů pro teplárenství. Trvale zaměřen na nové technologie a účinné IT systémy v oblasti výroby a distribuce tepelné energie v městských systémech vytápění

Michal Žitva
SAFINN, s.r.o.

Pracoval v odbornom tíme, ktorý spolupracoval na TF SPU na vedeckom výskumnom projekte výskumu v oblasti technických riešení využívania všetkých druhov obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Vo firme Safinn s.r.o. je člen kolektívu, ktorý pracuje na projekte pod pracovným označením  Inteligentný-Riadiaci-Integrovaný-Systém IRIS.